CHUYỆN NGHỀ

Chia sẻ các câu chuyện của Nghề Bank và tương lai của ngành ngân hàng

Show Posts in

Ngân hàng và “cuộc chiến” Fintech

[ 5 phút đọc] Theo các chuyên gia, để thúc đẩy sự phát triển ngân hàng điện tử và Fintech trong lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi tư duy làm luật mới để tạo ra một hành lang pháp lý cho phép khách hàng có thể giao dịch …