Chuyển tọa độ VN2000 sang WGS84 Google maps

[ < 1 phút đọc]

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Chọn hệ chuyển đổi VN2000 => WGS84/ WGS-84 => VN2000
  • Bước 2: Chọn địa phương cần chuyển đổi.
  • Bước 3: Nếu VN2000 => WGS-84 thì họn “Từ X-Y đến Lat-Long”; Nếu WGS-84/ WGS-84 => VN2000 thì chọn “Từ Lat-Long đến X-Y”.
  • Bước 4: Nhập các thông số ở ô X Y.
  • Bước 5: Bấm chuyển đổ để lấy hệ tọa độ mới và bản đồ hiển thị vị trí.
tọa độ VN2000

Giấy chủ quyền BĐS hệ VN2000:

Chuyển đổi WGS84 <-> VN2000

Chọn
>> WGS-84 Chọn
>>

NHẬP TỌA ĐỘ X-Y:

(Một số tỉnh có X-Y ngược lại => Nhập ngược Y-X)
X:
Y:

KẾT QUẢ:

Latitude:
Longtitude:
Xem bản đồ vị trí bên dưới:
Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu số liệu bị sai khác do lỗi mạng/ phần mềm
Mọi góp ý về lỗi vui lòng gửi cho chúng tôi qua mail: admin@nghebank.com.