Thẻ: hôn nhân

Ai rồi cũng sẽ cưới nhầm người

Không biết từ bao giờ, có lẽ từ xưa xưa xưa và xưa hơn thế nữa cho đến bây giờ, các cuộc tiệc bàn tính chuyện hôn nhân cho các cặp đôi, hai bên đối tượng đều luôn chứng tỏ mình là người tuyệt nhất, cũng cố hết …