KIỂM SOÁT RỦI RO

Chọn nghề ngân hàng là bạn đã chọn một vòng kiêm cô, bạn bắt buột phải tuân theo những tiêu chuẩn và có đủ kiến thức và nhận biết rủi ro mới hoàn thành công việc.

Show Posts in

Blockchain là gì

[ 6 phút đọc] Blockchain (chuỗi khối), tên ban đầu block chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về …

Tiền ảo Bitcoin là gì?

[ 6 phút đọc] Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở. Bitcoin được phát hành năm 2009 bởi một nhân vật bí ẩn có biệt danh Satoshi Nakamoto. Đồng tiền ảo này có thể được trao …

Cryptocurrency là gì? Nó vận hành như thế nào ?

[ 4 phút đọc] Cryptocurrency là gì ? Khái niệm: Cryptocurrency đó là loại tiền kĩ thuật số đồng đẳng được trao đổi bằng cách sử dụng một số nguyên tắc mật mã. Nó có thể được sử dụng như là một loại tiền tệ thông thường như …