Tìm kiếm tài khoản Facebook bằng số điện thoại

[ < 1 phút đọc]

Các số điện thoại như sau là hợp lệ, ví dụ:

  • 0912345678
  • 01666777888
  • 0377777777

Những mã sau không phải là số điện thoại hợp lệ:

  • +84912345678
  • 84912345678
  • abc9123456
Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu số liệu bị sai khác do lỗi mạng/ phần mềm
Mọi góp ý về lỗi vui lòng gửi cho chúng tôi qua mail: admin@nghebank.com.